Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Klubu Senior+

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

 

na stanowisko Kierownik Klubu Senior + w Kotli

 

przeprowadzonego na podstawie Zarządzenia Nr 3/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli z dnia 04 stycznia 2020r.

 

 


Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli informuje, iż postępowanie konkursowe na stanowisko Kierownik Klubu Senior + w Kotli zakończono bez rozstrzygnięcia, ponieważ w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęła żadna oferta.

 

 Kotla, 14 lutego 2020r.

Dyrektor GOPS w Kotli

  (-) Dorota Młodecka

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lutego 2020 13:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Młodecka
Ilość wyświetleń: 59
14 lutego 2020 13:34 (Dorota Młodecka) - Zmiana treści zakładki.
14 lutego 2020 13:33 (Dorota Młodecka) - Dodanie nowej zakładki.