Informacja o wynikach naboru na stanowisko Opiekun Klubu Senior+

 

INFORMACJA O WYNIKACH

PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOTLI

na stanowisko Opiekun w Klubie Senior+

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Żołnierz, zam. Kotla

 

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Pani Anna Żołnierz spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Odpowiadając na pytania wykazała się dobrą znajomością problematyki związanej z prowadzeniem spraw na w/w stanowisku. W trakcie prowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej dała się poznać jako osoba inteligentna, kreatywna, o wysokiej kulturze osobistej i bardzo dużej motywacji do podjęcia pracy.

 

Zaprezentowany przez kandydatkę poziom wiedzy z w/w zakresu, dotychczasowe doświadczenie w pracy zawodowej oraz wiedza merytoryczna pozwalają przyjąć założenie, że kandydatka spełni oczekiwania pracodawcy.

 

 

Dyrektor GOPS w Kotli

(-) Dorota Młodecka

 Data wygaśnięcia : 20 maja 2020r.

 

 

Uwaga:

Kandydatka wyłoniona w drodze naboru winna zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem przygotowania formalności związanych z zatrudnieniem. Pozostałe osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne związane z przeprowadzonym naborem na w/w stanowisko, mogą je odebrać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach urzędowania, w terminie do 1 miesiąca. Po tym czasie w/w dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2020 14:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Młodecka
Ilość wyświetleń: 69
19 lutego 2020 14:36 (Dorota Młodecka) - Zmiana treści zakładki.
19 lutego 2020 14:36 (Dorota Młodecka) - Zmiana treści zakładki.
19 lutego 2020 14:35 (Dorota Młodecka) - Zmiana treści zakładki.