Rejestr zmian

22 kwietnia 2020 11:37 2 miesiące temu

21 kwietnia 2020 10:25 2 miesiące temu

Akty prawne: Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Kotla z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kotla na lata 2019-2021

Dodanie załącznika [gminny_program_wspierania_rodziny_w_gminie_kotla_na_lata_20192021.pdf ] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Anna Walaszczyk

20 kwietnia 2020 10:23 2 miesiące temu

Akty prawne: Uchwała Nr XXVII/141/16 Rady Gminy Kotla z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020

Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxvii14116_rady_gminy_kotla_z_dnia_12_grudnia_2016r_w_spra wie_uchwalenia_gminnego_programu_przeciwdzialania_przemocy_w_rodzienie _i_ochrony_ofiar_przemocy_w_rodzinie_na_lata_20172020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Anna Walaszczyk

17 kwietnia 2020 13:05 2 miesiące temu

Akty prawne: Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kotla na lata 2015-2025

Dodanie załącznika [gminna_strategia_rozwiazywania_problemow_spolecznych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Anna Walaszczyk

17 kwietnia 2020 13:04 2 miesiące temu

17 kwietnia 2020 13:02 2 miesiące temu

Akty prawne: Uchwała Nr VII/37/15 Rady Gminy Kotla z dnia 14 maja 2015r.

Dodanie załącznika [uchwala_nr_vii3715_rady_gminy_kotla.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Anna Walaszczyk

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 4334